גורל החול

 

 " גורל החול"

 

נתחיל בגורל המפורסם והחזק ביותר המפורסם דורות רבים מפה לאוזן בין יחידי סגולה הגורל הנקרא "גורל החול " או בשמו הלועזי גיאומנציא ונקרא שמו גורל החול מהטעם שהיו מסמנים את הנקודות בחול .גורל עתיק יומין זה אשר מיוסד לדניאל איש חמודות ויוסף הצדיק והגורל הזה היא חכמה גדולה ורחבה שהיו משתמשים בה עוד בתקופת האבות, וכן חכמה זו אינה נחלת ישראל לבד אדרבה משמע שחכמי אומות העולם היו בקיאים בה יותר מישראל לפחות בתקופתו של הרב המקובל שלום שבזי ע"ה

. וזו השיטה: חפרו מספר נקודות באדמה, חרתו נקודות כאלה בחומרים אחרים כמו לוחות עץ קלף ונייר. את רשת הנקודות האלה צירפו לצורות ידועות, ואת הצורות ההן העמידו ביחוסים ידועים אל 7 כוכבי הלכת, 12 המזלות, 4 היסודות ו- 7 ימי השבוע. חפשו בצורות אלה אותות לחיים בריאות עושר ופרנסה, או אסון סכנה צער ומוות. את התוצאות הרכיבו בשמות בני אדם באותיות ובגימטריאות, ויצא להם הגורל.

את הגורל הזה מזכיר הרמב"ם בספר המצוות מצווה ל"א

"ומהם מי שישטח החול ויעמיד בו תמונות, וזה הרבה מפורסם במערב".

 בתקופת ר' שלום שבזי זצוק"ל היו מאחינו היהודים פונים לאיזה ערבי מגיד העתידות אשר היה פותח בגורל החול ואמר להם דברים מדהימים על מה שביקשו לשאול.ר' שלום שבזי זיע"א לא היה מוכן לקבל את העיניין שהיהודים יפנו לגויים, שבעצם משתמשים בחוכמה יהודית עתיקת יומין,שנשתכחה מאיתנו ברבות הזמן. וע"כ פנה לכתוב ספר בעיניין גורל החול.ובו פירט את כל החוכמה היהודית הזו.

אנו ננסה להסביר חלק מעניין גורל החול

 גורל החול נקרא כך משתי סיבות :

א. חול-בראשי תיבות חמה ולבנה

ב. חול-מכיוון שהיו בעיקר משתמשים בציור בחול.שזה הדבר שהיה בזמנן זמין וזול. היום משתמשים בכלים מסויימים או בנייר ועושים בו את הצורות.

על מנת להתחיל ולהבין את גורל החול עליך לדעת את הבסיס לאסטרולוגיה (תורת הכוכבים) כלומר מהם השעות והימים בהם שולטים כוכבים מסויימים .ומה תפקיד כל בית, בתוך גלגל המזלות.ועל כך אנו נכתוב מאמר בנפרד. מהי אסטרולוגיה ?

הצורות בנויות ממספר נקודות אקראיות, אשר נוצרו ע"י הטלת הגורל בצורה מסויימת. 16 צורות שונות אשר מרכיבות את גורל החול.

כל צורה מכילה בתוכה את מהות האדם בעיניין מסויים.ו-3 צורות האחרונות נותנות את התשובה לשאלה עליה שאל בגורל.

על מנת לשאול בגורל זה יש עוד תנאים, לדוגמא: אין לשאול ביום המעונן או בימים שמזל שעה או היום הוא כוכב מאדים .

הגורל בנוי מ-4 אמהות 4 בנות 2 בנים ו2 בני בנים 2 עדים 1 דיין 1 הרב הגדול

כל צורה משפיעה על בית מסויים מ12 בתי המזלות,

כל צורה גם מכילה אות מאותיות הא' ב' העברי

וכך מתקבלת תמונה על חייו של האדם עבר הווה ועתיד.

וכל כך מדוייק עד כדי כך שזה כמו סוג של נבואה, או רוח הקודש

 

 

תודעה יהודית

0775577670