האם שמי משפיע עליי ?

 

כיצד שמי הפרטי משפיע על מהלך חיי...

 

 יש חידה בה שואלים מה הדבר האישי ביותר ששייך לאדם ואחרים משתמשים בו יותר ממנו ??והתשובה כמובן שמו הפרטי..

כאשר אדם נולד הוריו נותנים לו שם בעודו תינוק אותו השם ילווה אותו בכל מהלך חייו וישפיע על מהותו וטיבעו בעולם.לכן מאוד מזהירים לא לאפשר לאחרים לקבוע להורים את שם הילוד מכיוון שלהורים ניתנה הנבואה לנשמה שרק עכשיו ירדה לקבוע את עתידה וגורלה ע"פ שמה.

כל אות בשם האדם ואפילו הניקוד באותיות השם משפיע ...

שהרי ידוע על פי הקבלה שה' ברא את כל העולם מכח האותיות ...לכל אות יש השפעה רוחנית על כל דבר בבריאה .וראינו בחומש בראשית כאשר דור הפלגה רצו לבנות מגדל וראשו מגיע השמימה ואומרים חז"ל שרצו להלחם כביכול עם ה'. ולא הצליחו כי ה' העניש אותם שבלבל את שפתם ...לכאורה מה הקשר בין מה שרצו לעשות לעונש שקיבלו ?

אלא יש לתרץ שבתחילה כולם היו מדברים שפת הקודש טמכיוון שכך מלחמתם היתה להשתמש בכח אותיות הקודש ולגרום לשנות את הבריאה שיוכלו להיות ככל החיות ולנהוג בהפקרות בחייהם..ללא הנהגה רוחנית מה'.

ולכן ה' נתן להם עונש שלא ידעו את שפת הקודש...איזה כח עצום יש לאותיות.

ונזכרתי בסיפור שהתפרסם לא מזמן על גוי אמריקאי שנכנס לקומה מצב תרדמת (צמח) במשך תקופה ארוכה ועכשיו כשהתעורר הוא פתח את פיו והתחיל לדבר בשפה עברית קדומה .

מכאן רואים את הפלא הגדול ששפת לשון הקודש היתה טבועה בכל העולם עד דור הפלגה.

ולענין שלנו .לא פעם מגיע אלי אדם שמבקש סיוע בבעיה שיש לו אני שואל אותו לשמו ותאריך הלידה שלו ...ואני לא רואה את הקשר בין השם לבין תאריך הלידה . מצבת הכוכבים בשעת הלידה לא תואמת את שמו.

אני שואל אותו ...זה השם אותו נתנו לך בשעת הלידה...ולאחר שהוא מברר עם הוריו ..הוא מגלה  שנתנו לו שם אחר בזמן הלידה ושינו לו לאחר מכן בגלל סיבות שונות.

אבל שם הלידה מתאים בדיוק למצבת הכוכבים בשעת הלידה כמה מדהים !!!

באו נקח  לדוגמא את השם "שירה" האות הראשונה בשם, היא האות שין בחיריק .(גם לניקוד יש השפעה חזקה על מהות האדם) 

האות שין ע"פ הקבלה מבטאת אנרגיה של יסוד האש .גם אם נביט אל מבנה האות נוכל להבחין שצורתה כמבנה השלהבות באש.

אנרגיית האש היא פועלת בשני אופנים , מחממת או שורפת. האדם יכול ברגע מסויים להיות אהוב ביותר ע"י שיעשה פעולות שיגרמו לאחרים לאהוב אותו .כמו לשמח .לסייע .להקשיב ולעזור לאחר.... זה הצד המחמם...

ומצד שני יש את הצד השורף...האדם יכול להיות כועס ...רגזן ...חסר מנוחה...האדם מרגיש בוער מבפנים אין לו מנוחה....כל הזמן צריך להיות בפעילות...

יש צורך לנווט את האנרגיה למקום הנכון.....

ההמשך יבוא...

 

כיצד שמי הפרטי משפיע על מהלך חיי...

 יש חידה בה שואלים מה הדבר האישי ביותר ששייך לאדם ואחרים משתמשים בו יותר ממנו ??והתשובה כמובן שמו הפרטי..

כאשר אדם נולד הוריו נותנים לו שם בעודו תינוק אותו השם ילווה אותו בכל מהלך חייו וישפיע על מהותו וטיבעו בעולם.לכן מאוד מזהירים לא לאפשר לאחרים לקבוע להורים את שם הילוד מכיוון שלהורים ניתנה הנבואה לנשמה שרק עכשיו ירדה לקבוע את עתידה וגורלה ע"פ שמה.

כל אות בשם האדם ואפילו הניקוד באותיות השם משפיע ...

שהרי ידוע על פי הקבלה שה' ברא את כל העולם מכח האותיות ...לכל אות יש השפעה רוחנית על כל דבר בבריאה .וראינו בחומש בראשית כאשר דור הפלגה רצו לבנות מגדל וראשו מגיע השמימה ואומרים חז"ל שרצו להלחם כביכול עם ה'. ולא הצליחו כי ה' העניש אותם שבלבל את שפתם ...לכאורה מה הקשר בין מה שרצו לעשות לעונש שקיבלו ?

אלא יש לתרץ שבתחילה כולם היו מדברים שפת הקודש טמכיוון שכך מלחמתם היתה להשתמש בכח אותיות הקודש ולגרום לשנות את הבריאה שיוכלו להיות ככל החיות ולנהוג בהפקרות בחייהם..ללא הנהגה רוחנית מה'.

ולכן ה' נתן להם עונש שלא ידעו את שפת הקודש...איזה כח עצום יש לאותיות.

ונזכרתי בסיפור שהתפרסם לא מזמן על גוי אמריקאי שנכנס לקומה מצב תרדמת (צמח) במשך תקופה ארוכה ועכשיו כשהתעורר הוא פתח את פיו והתחיל לדבר בשפה עברית קדומה .

מכאן רואים את הפלא הגדול ששפת לשון הקודש היתה טבועה בכל העולם עד דור הפלגה.

ולענין שלנו .לא פעם מגיע אלי אדם שמבקש סיוע בבעיה שיש לו אני שואל אותו לשמו ותאריך הלידה שלו ...ואני לא רואה את הקשר בין השם לבין תאריך הלידה . מצבת הכוכבים בשעת הלידה לא תואמת את שמו.

אני שואל אותו ...זה השם אותו נתנו לך בשעת הלידה...ולאחר שהוא מברר עם הוריו ..הוא מגלה  שנתנו לו שם אחר בזמן הלידה ושינו לו לאחר מכן בגלל סיבות שונות.

אבל שם הלידה מתאים בדיוק למצבת הכוכבים בשעת הלידה כמה מדהים !!!

באו נקח  לדוגמא את השם "שירה" האות הראשונה בשם, היא האות שין בחיריק .(גם לניקוד יש השפעה חזקה על מהות האדם) 

האות שין ע"פ הקבלה מבטאת אנרגיה של יסוד האש .גם אם נביט אל מבנה האות נוכל להבחין שצורתה כמבנה השלהבות באש.

אנרגיית האש היא פועלת בשני אופנים , מחממת או שורפת. האדם יכול ברגע מסויים להיות אהוב ביותר ע"י שיעשה פעולות שיגרמו לאחרים לאהוב אותו .כמו לשמח .לסייע .להקשיב ולעזור לאחר.... זה הצד המחמם...

ומצד שני יש את הצד השורף...האדם יכול להיות כועס ...רגזן ...חסר מנוחה...האדם מרגיש בוער מבפנים אין לו מנוחה....כל הזמן צריך להיות בפעילות...

יש צורך לנווט את האנרגיה למקום הנכון.....

ההמשך יבוא...

 

 

 

תודעה יהודית

0775577670